Home
Supervisie en coaching
Beeldende therapie
Imaginatie
Publicaties
Wie ben ik
Praktische informatie
Agenda
Contact
Links

stirgroenGeregistreerd lid LVSC
srvblogo Geregistreerd lid SRVB

Supervisie

Our mind is like a parachute,
it only works when it is open (Frank Zappa)

Supervisie is een leermethode voor mensen die beroepsmatig met mensen werken. Het kan je helpen bij het vinden van je eigen stijl, deze verbeteren of actualiseren. Als supervisant werk je aan de hand van persoonlijke leerdoelen en breng je zelf materiaal uit je eigen praktijk in. In de supervisie exploreren we dit materiaal door stil te staan bij het scala van gevoelens, gedachten, en je wijze van handelen in een betreffende situatie. tweevrouwlig
Als supervisor help ik je bij het vinden van je
eigen oplossingen en het vormen van een visie op het bestaande probleem of dilemma.
Supervisie beoogt het bevorderen van de integratie  op twee niveaus; het eerste niveau speelt zich af tussen het denken, voelen en handelen. Integratie op het tweede niveau gaat om de supervisant als persoon, met een specifiek beroep en binnen een bepaalde setting.

Aan het einde van een supervisietraject kan je als supervisant beter problemen onderkennen en doorzien door hierop te reflecteren vanuit een persoonlijke invalshoek, en met een zekere afstand. Vervolgens kan je je manier van handelen hierop baseren om je effectiviteit als professioneel werker te vergroten.

Coaching

Alles wat je aandacht geeft, groeit.

Coaching is een begeleidingstraject waarin je door je coach wordt ondersteund om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen. Coaching helpt je beter zicht te krijgen op je functioneren, adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren opdat je beter functioneert in concrete situaties. Uitgangspunt is je persoonlijke situatie.